Av. Güven İŞLER - LL.M

2005 yılında Güven & Partners Hukuk Bürosu’nu kurmuştur. Özellikle ticari ihtilaflar olmak üzere hukuki uyuşmazlıklarda stratejinin belirlenmesi ve ticari uyuşmazlıkların müzakeresi konularında deneyim sahibidir.  Aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok dernek ve sosyal yardım kuruluşunun yöneticiliği görevini yürütmektedir. 

Lisans Eğitimi

 • ✓ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • ✓ Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • ✓ Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans Eğitimi

 • ✓ İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları ve Ceza Hukuku
 • ✓ İstanbul Bilgi Üniversitesi MBA programı

İlgili Faaliyet Alanları

 • ✓ Şirketler ve Ticaret Hukuku
 • ✓ Uluslararası Hukuk
 • ✓ Ekonomi ve Finans Hukuku
 • ✓ Birleşme ve Devralmalar

Üyelikler

 • ✓ Türkiye Barolar Birliği
 • ✓ Türk Alman Avukatlar Derneği (TDAV)
 • ✓ DTRV-e
 • ✓ Türkiye Kalite Derneği (Kal-der)